Laaturakentaminen.fi on riippumaton rakentamisen laatua esittelevä verkkosivusto.
Sivustolla esitellään rakentamisen laatuun liittyviä teemoja, tapahtumia ja tuotteita.

Anna palautetta sivustosta

Rakennusteollisuus RT ry:Rakentamisen laatuteko -kilpailu järjestetään nyt kolmannen kerran. Aikaisempien vuosien tapaan kilpailu on tarkoitettu rakennus- ja infratyömaiden työntekijöille, ...

Kehu kaveriasi tai ilmianna itsesi! Rakentamisen laatuteko 2017-kilpailu on käynnistynyt.Rakentamisen laatuteko -kilpailu järjestetään nyt toisen kerran. Kilpailu on tarkoitettu ...
Lataa lisää

Tarinoita laadusta

Lisää artikkeleita

BlogikirjoitusOli vuosi 1979 ja olin aloittamassa Saudi-Arabiassa ison vesilaitoksen ja verkoston rakentamista Al-Majmaah:n erämaakaupunkiin. Olin...

BlogikirjoitusKun minulle maksetaan peruspalkka menen työmaalle. Kun saan sen kaksinkertaisena, asennan elementtejä ja kun saan peruspalkan...

BlogikirjoitusViimeisten vuosien entistä intensiivisempi tutkimuksellinen tutustuminen rakennushankkeisiin on vahvistanut käsitykseni siitä, että...

Laatuun liittyvää

Rakennusteollisuus RT ry:Rakentamisen laatuteko -kilpailu järjestetään nyt kolmannen kerran. Aikaisempien vuosien tapaan kilpailu on tarkoitettu rakennus- ja infratyömaiden...

Rakennusala on kiinnittänyt erityistä huomiota rakentamisen laatuun viime vuosina. Hyvä laatu ei synny yksilötyöllä. Jotta kokonaisuus on toimiva, ketjuun tarvitaan useita...

Kehu kaveriasi tai ilmianna itsesi! Rakentamisen laatuteko 2017-kilpailu on käynnistynyt.Rakentamisen laatuteko -kilpailu järjestetään nyt toisen kerran. Kilpailu on tarkoitettu...

Lean on johtamisfilosofia, joka tähtää hukan poistamiseen, asiakkaalle tuotettavan arvon maksimointiin ja jatkuvaan parantamiseen. Tule oppimaan mistä Leanissa on kyse...

Lokakuussa 2016 valmistui Tampereen teknillisestä yliopistosta diplomityö: Rakennussuunnittelun Resepti - Tietomallintaminen ja lean-työskentely rakennushankkeen...

Hyviä käytäntöjä

Lisää artikkeleita

Purettavat rakenteet merkitään sovitun värisellä maalilla, säilytettävät tai suojeltavat rakenteet tarvittaessa toisella sovitulla värillä....

Työmaan kulkureitit merkitään selkeästi erottuviksi. Ulkoalueen kulkutiet aidataan matalalla aidalla, lippusiimoin tai korotetaan laudoituksella....

Työtelineillä, kulkusilloilla, holvilla, keskeneräisillä parvekkeilla ym. putoamisvaarallisilla työskentelyalueilla käytettävät kaiteet merkitään...

Huomiovärien avulla kaidekalusto erottuu muusta puutavarasta ja muistuttaa putoamisvaarasta. Toimenpiteet mahdollisten puutteiden korjaamiseksi...

Työmaan sisääntuloväylien luokse sijoitetaan työmaakohtaisia ohjetauluja. Työmaan ohjetaulut voivat sisältää mm. työmaan aluesuunnitelman...

Työmaan ulkopuolella tiedotetaan työmaasta työmaakylttien, ennakkomainoksien ja työmaataulun avulla. Työmaakylttien avulla varoitetaan...

Laadun työkalut

Työn imussa oleva työntekijä on tarmokas, omistautunut, uppoutunut, sinnikäs vastoinkäymisissä ja ylpeä työstään. Hän kokee työnsä merkitykselliseksi haasteelliseksi...

Betoniteollisuus ry on koonnut sivuilleen paljon yleisluontoista tietoa betonista, betonirakentamisesta sekä betonin ympäristövaikutuksista. Sivustolta löytyy myös paljon...

Alhaisissa lämpötiloissa sementin reaktiot veden kanssa hidastuvat, jolloin jäätymislujuuden ja muotinpurkulujuuden saavuttaminen kestää pidempään. Ääritapauksissa betoni saattaa jäätyä...

Saumaus on rakenneosien ja työsaumojen viimeistely, jolla rakenteen pinnasta saadaan suunnitelmien mukaisesti yhtenäinen ja tiivis. Saumausta tehdään niin sisätiloissa kuin...

Muottityön turvallisuus -julkaisun tavoitteena on auttaa huomaamaan muottityön työturvallisuuteen liittyvät riskitekijät ja näin estää tapaturmien synty. Ohje on tarkoitettu...