Laaturakentaminen.fi on riippumaton rakentamisen laatua esittelevä verkkosivusto. Sivustolla esitellään keinoja, joilla rakentamisen laatua voidaan parantaa.

Anna palautetta sivustosta

Kehu kaveriasi tai ilmianna itsesi! Rakentamisen laatuteko 2017-kilpailu on käynnistynyt.Rakentamisen laatuteko -kilpailu järjestetään nyt toisen kerran. Kilpailu on tarkoitettu ...

Työmaan kulkureitit merkitään selkeästi erottuviksi. Ulkoalueen kulkutiet aidataan matalalla aidalla, lippusiimoin tai korotetaan laudoituksella. Sisäalueen kulkutiet merkitään lattiaan ja ...
Lataa lisää

Twiittejä #laaturakentamisesta


Tarinoita laadusta

Lisää artikkeleita

BlogikirjoitusOli vuosi 1979 ja olin aloittamassa Saudi-Arabiassa ison vesilaitoksen ja verkoston rakentamista Al-Majmaah:n erämaakaupunkiin. Olin...

BlogikirjoitusKun minulle maksetaan peruspalkka menen työmaalle. Kun saan sen kaksinkertaisena, asennan elementtejä ja kun saan peruspalkan...

BlogikirjoitusViimeisten vuosien entistä intensiivisempi tutkimuksellinen tutustuminen rakennushankkeisiin on vahvistanut käsitykseni siitä, että...

Laatuun liittyvää

Kehu kaveriasi tai ilmianna itsesi! Rakentamisen laatuteko 2017-kilpailu on käynnistynyt.Rakentamisen laatuteko -kilpailu järjestetään nyt toisen kerran. Kilpailu on tarkoitettu...

Lean on johtamisfilosofia, joka tähtää hukan poistamiseen, asiakkaalle tuotettavan arvon maksimointiin ja jatkuvaan parantamiseen. Tule oppimaan mistä Leanissa on kyse...

Lokakuussa 2016 valmistui Tampereen teknillisestä yliopistosta diplomityö: Rakennussuunnittelun Resepti - Tietomallintaminen ja lean-työskentely rakennushankkeen...

Vison Alliance Partners oy ja Mittaviiva oy järjestävät yhteistyössä tilaajille suunnatun Lean rakennusalalla -koulutuksen Oulussa 19.1.2017.Muita tulevia koulutuksia ovat:-...

Vison Alliance Partners oy ja Mittaviiva oy järjestävät yhteistyössä suunnittelijoille ja rakentajille suunnatun Lean–koulutuksen torstaina 22.9.2016. Lean-filosofian...

Hyviä käytäntöjä

Lisää artikkeleita

Purettavat rakenteet merkitään sovitun värisellä maalilla, säilytettävät tai suojeltavat rakenteet tarvittaessa toisella sovitulla värillä....

Työmaan kulkureitit merkitään selkeästi erottuviksi. Ulkoalueen kulkutiet aidataan matalalla aidalla, lippusiimoin tai korotetaan laudoituksella....

Työtelineillä, kulkusilloilla, holvilla, keskeneräisillä parvekkeilla ym. putoamisvaarallisilla työskentelyalueilla käytettävät kaiteet merkitään...

Huomiovärien avulla kaidekalusto erottuu muusta puutavarasta ja muistuttaa putoamisvaarasta. Toimenpiteet mahdollisten puutteiden korjaamiseksi...

Työmaan sisääntuloväylien luokse sijoitetaan työmaakohtaisia ohjetauluja. Työmaan ohjetaulut voivat sisältää mm. työmaan aluesuunnitelman...

Työmaan ulkopuolella tiedotetaan työmaasta työmaakylttien, ennakkomainoksien ja työmaataulun avulla. Työmaakylttien avulla varoitetaan...

Laadun työkalut

Työn imussa oleva työntekijä on tarmokas, omistautunut, uppoutunut, sinnikäs vastoinkäymisissä ja ylpeä työstään. Hän kokee työnsä merkitykselliseksi haasteelliseksi...

Betoniteollisuus ry on koonnut sivuilleen paljon yleisluontoista tietoa betonista, betonirakentamisesta sekä betonin ympäristövaikutuksista. Sivustolta löytyy myös paljon...

Alhaisissa lämpötiloissa sementin reaktiot veden kanssa hidastuvat, jolloin jäätymislujuuden ja muotinpurkulujuuden saavuttaminen kestää pidempään. Ääritapauksissa betoni saattaa jäätyä...

Saumaus on rakenneosien ja työsaumojen viimeistely, jolla rakenteen pinnasta saadaan suunnitelmien mukaisesti yhtenäinen ja tiivis. Saumausta tehdään niin sisätiloissa kuin...

Muottityön turvallisuus -julkaisun tavoitteena on auttaa huomaamaan muottityön työturvallisuuteen liittyvät riskitekijät ja näin estää tapaturmien synty. Ohje on tarkoitettu...