Materiaalit nostettuina ylös

Materiaalit nostettuina ylös
Työmateriaalien varastoinnissa käytetään järjestelmällistä varastointitapaa. Työmaan työskentelyolosuhteet paranevat kun omaa työpistettä ei tarvitse raivata työskentelyä varten. Kulkutiet säilyvät myös turvallisina ja materiaalien vauriot vähenevät.
Urakointisopimuksissa ja muissa tehtävänannoissa sovitaan miten ja missä työpisteissä tarvittavat materiaalit tulee säilyttää. Aliurakoitsija sitoutuu noudattamaan menettelyä ja päätoteuttaja sitoutuu osoittamaan sovitun varastointitilan.