Ratu-työsaavutukset -julkaisuissa on esitetty Ratu-tiedoston mukaiset karkeutetut työmenekki- ja työsaavutustiedot. Julkaisut on tarkoitettu rakennustyön päivittäiseen tehtävien keston ...

RatuFlow on opetusaineisto verkkoympäristöön. Aineisto sisältää aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet perustuen Ratu -tuotannonsuunnittelujärjestelmään. RatuFlow:n opetusaineisto ...

Ratu Aikataulukirja on rakentamisen ajallisen suunnittelun tiedosto ja työkirja. Se sisältää sekä uudisrakentamisen että korjausrakentamisen tietoa kaikilla aikataulutasoilla. Kirja on jaettu ...
Siinä kaikki