Klara Net on työkalu omakotitalojen, rivitalojen ja pienkerrostalojen rakennus- ja korjauskustannusten laskentaan suunnittelukustannusten arviointiin eri rakenneratkaisujen työn ja ...

Vuosittain ilmestyvä käsikirja sisältää tyypillisiä pien-, rivi- sekä kerrostalojen ja teollisuusrakennusten rakenteiden kustannuksia. Käsikirjaa voidaan käyttää apuna hanke- ja ...

Käsikirja on tarkoitettu korjauskohteen hankesuunnitteluun, korjaustöiden kustannusten laskentaan sekä tarjousten laadintaan ja korjausrakentamisen aikaiseen kustannusten laskentaan. Sen avulla ...
Siinä kaikki