Purettavat rakenteet merkitään sovitun värisellä maalilla, säilytettävät tai suojeltavat rakenteet tarvittaessa toisella sovitulla värillä. Merkitsemiseen voidaan käyttää esimerkiksi ...

Työmaan kulkureitit merkitään selkeästi erottuviksi. Ulkoalueen kulkutiet aidataan matalalla aidalla, lippusiimoin tai korotetaan laudoituksella. Sisäalueen kulkutiet merkitään lattiaan ja ...

Huomiovärien avulla kaidekalusto erottuu muusta puutavarasta ja muistuttaa putoamisvaarasta. Toimenpiteet mahdollisten puutteiden korjaamiseksi käynnistyvät nopeammin.Työtelineillä, ...

Työtelineillä, kulkusilloilla, holvilla, keskeneräisillä parvekkeilla ym. putoamisvaarallisilla työskentelyalueilla käytettävät kaiteet merkitään huomioväreillä. Hyvä tapa on hankia ...

Aluesuunnitelma on työmaa-alueen käytön suunnitelma. Se antaa tietoa työmaalla toimiville siitä, miten logistiikka, työnjärjestelyt ja turvallisuusasiat on suunniteltu.Pienehköissä ...

Työntekijöiden sosiaalitiloissa olevissa informaatiotauluissa kerrotaan työntekijöille mm. työmaan etenemisestä. Tauluilla voidaan jakaa tietoa esimerkiksi seuraavista valupäivistä tai ...

Työnjohdon sisäisten ilmoitustaulujen tarkoituksena on saada työmaan tärkeimmät asiapaperit näkyville yhteen paikkaan. Työnjohdon sisäisen ilmoitustaulun sisältö ryhmitellään teemoittain. ...
Lataa lisää