Varastot siisteinä

Varastot siisteinä
Työmaalle järjestetään riittävästi tilaa varastoida materiaalit ja työkoneet. Aliurakoitsijoille järjestetään omat tilat, johon he voivat varastoida tavaroitaan. Aliurakoitsijoita kannustetaan pitämään työmaavarastot siisteinä. Yhteisten varastojen sijainti esitetään aluesuunnitelmassa, urakkasopimuksissa ja perehdytyksessä sekä tarvittaessa päivittäisessä työnohjauksessa. Varastoissa käytetään selkeitä merkintöjä. Varastoissa asiointi nopeutuu, kun kaikelle on oma paikkansa. Yhteisen kaluston kunto voidaan tarkastaa työvuoron ulkopuolella kerralla. Materiaalitäydennysten tilaus sekä kaluston korjaus ja uusiminen helpottuu. Asioiden ollessa järjestyksessä työmaalla, satunnainen epäjärjestys sekä vuodot ja halkeamat havaitaan aiemmin, jolloin niihin puuttuminen on helpompaa.

Hyviä tapoja ovat mm. merkitä jokaiseen kerrokseen on kaikille urakoitsijoille omat varastointipaikat, rakentaa väliaikaisia varastoja väestönsuojiin ja säilyttää pientavaroita laatikoissa.