Mitoitus tuo realismia

Mitoitus tuo realismia
Aikataulun laadintaa varten tulee määrittää, kuinka kauan kukin tehtävä kestää. Tämä on tärkeää erityisesti yleis- ja rakentamisvaihetasolla, kun todelliset töiden toteuttajat eivät vielä ole tiedossa. Kaikkien tehtävien toteutusajat tulee määritellä ja tarkastaa.
Usein rakennusyritysten laatimissa kustannus- ja tavoitearvioissa työtunnit on esitetty vain omana työnä tehtäville nimikkeille. Tavoitearviosta puuttuvat tuntitiedot voidaan arvioida yleisiin työmenekki- ja työsaavutustietoihin pohjautuen esimerkiksi Ratu -tiedoston avulla. Ratu Aikataulukirja antaa lähtötiedot niin rakennus- kuin taloteknisten töiden työmenekkien arviointiin yleisaikataulusuunnittelusta tehtävä- ja viikkotasolle.
Työmenekkiä selvitettäessä otetaan huomioon kohteen, rakennusosan, olosuhteiden ja menetelmän vaikutus tehtäväkokonaisuuksiin.
Aliurakoitsijalta saatujen tietojen realistisuus tarkistetaan vertaamalla Ratu -tiedostoihin tai omaan kokemukseen perustuen.