Jana-aikataulu

Jana-aikataulu
Jana-aikataulun muodostamista varten projekti tulee pilkkoa sopiviin tehtäväkokonaisuuksiin. Jana-aikataulun tehtävät kannattaa ositella paikkakohtaisesti eli jakaa osakohteittain. Näin tehtävät saa sidottua tarkemmin paikkaan.
Aikatauluun kannattaa myös lisätä lisätietoja tehtävistä kuten suoritemääriä, työmenekkejä, työsaavutuksia ja työryhmiä sekä työn kestoja. Aikatauluosassa esitetään usein myös välitavoitteita, kuten ”lämpö päälle”.
Töiden seurantaa voidaan jana-aikataulussa tehdä esimerkiksi värittämällä toteutunut osa tehtävän kestoa kuvaavasta janasta tai piirtämällä tehtävälle oma seurantajana. Tarkasteluhetki merkitään jana-aikatauluun tyypillisesti katkoviivalla.