Tee töistäsi lukujärjestys

Tee töistäsi lukujärjestys
Lukujärjestyksellä voidaan helposti hahmottaa viikon työt. Lukujärjestys voi toimia koko työmaan, työryhmän tai yksittäisen työntekijän aikatauluna. Tärkeää on viestiä selkeästi tavoitteet eteenpäin sekä selventää itselleen tehtävien tavoitteet.

Lukujärjestykseen suunnitellaan viikon tai kahden viikon töiden eteneminen päivä-, puolipäivä- tai jopa tuntikohtaisesti. Suunnitelmaan määritellään, mitä tehdään missäkin ja kuka sen tekee.  Lukujärjestystä käytetään paljon runkovaiheen töissä, mutta se soveltuu myös tilakohtaiseksi aikatauluksi sisävalmistusvaiheessa.