Ulkopuolisille tiedottaminen

Ulkopuolisille tiedottaminen

Työmaan ulkopuolella tiedotetaan työmaasta työmaakylttien, ennakkomainoksien ja työmaataulun avulla. Työmaakylttien avulla varoitetaan rakennustyöstä sekä ohjataan kulkijoita kiertämään työmaa.

Isoilla työmailla käytetään useita työmaatauluja. Työmaataulut pystytetään ennen töiden aloittamista ja pidetään työmaalla töiden valmistumiseen asti. Työmaataulu sijoitetaan siten, että se on luettavissa helposti ja liikennettä vaarantamatta.

Työmaataulu sisältää seuraavat asiat:
  • työmaan nimi ja osoite
  • työn sisältö
  • työn valmistumisajankohta
  • rakennuslupatunnus
  • rakennuttaja
  • pääurakoitsija ja työmaan yhteystiedot
  • suunnittelijat
  • rahoitus- ja vakuutustiedot.

Lisäksi työmaataulussa voidaan esittää työmaan tai projektin havainnekuva tai suunnitelmapiirustus.

Työmaa aidataan, jotta ulkopuoliset eivät pääse sinne. Lisäksi työmaasta varoitetaan ajoissa työmaakyltein. Työmaan aitaan voidaan lisätä mainoksia ja tietoja ulkopuolisille. Suositeltavaa on esittää asiat selkeästi ja yksinkertaisesti, jotta tärkeät asiat eivät huku tiedon paljouden sekaan.

Työmaataulun avulla mainostetaan kohdetta sekä tiedotetaan ulkopuolisia siitä kuka on rakentamassa ja mitä. Työmaataulusta löytyvät myös työmaan tarvittavat yhteystiedot kysymyksiä ja huomioita varten.

Työmaakylteillä ohjataan jalankulkijat ja pyöräilijät väliaikaiselle reitille.