Aluesuunnitelma

Aluesuunnitelma


Aluesuunnitelma on työmaa-alueen käytön suunnitelma. Se antaa tietoa työmaalla toimiville siitä, miten logistiikka, työnjärjestelyt ja turvallisuusasiat on suunniteltu.
Pienehköissä rakennuskohteissa rakentamisvaiheiden (maanrakennus-, perustus-, runko- ja sisätyövaihe) aluesuunnitelmat voidaan laatia ensimmäistä aluesuunnitelmaa päivittämällä. Laajoissa tai muuten vaativissa hankkeissa jokaiselle päätyövaiheelle laaditaan oma erillinen aluesuunnitelmansa.
Aluesuunnitelma kiinnitetään näkyvälle paikalle työmaalla. Aluesuunnitelmaa on helppo päivittää, kun liikkuvat elementit tehdään esim. staattisista papereista tai magneeteista.
RatuNet -palvelussa on ladattavissa aluesuunnitelman piirrosmerkit dwg- ja pdf-muodossa.
Merkit voi ottaa sellaisenaan käyttöön omaan ns. sähköiseen aluesuunnitelmaan piirto-ohjelmassa. Merkit voidaan säätää tarvittaessa läpinäkyviksi, jolloin niiden alle jäävät pohjakuvan merkinnät ovat myös nähtävissä.
Piirrosmerkit voidaan tulostaa kalvolle tai paperille. Tulostettuja piirroskuvia voidaan hyödyntää esimerkiksi sinitarran avulla paperitaululla tai magneettien avulla magneettitaululla. Kalvolle tulostettaessa merkit ovat läpikuultavia, jolloin niiden alle jäävät pohjakuvan merkinnät nähdään piirrosmerkkien läpi.

Aluesuunnitelma voidaan toteuttaa kiinnittämällä työmaan asemapiirros ja kuvattavat työmaarakennukset ja muut rakenteet magneettien avulla työmaakopin metalliseinään. Eri väriset magneetit kuvaavat aluesuunnitelman  liikkuvia elementtejä. Magneettien avulla suunnitelma on helppo päivittää. Aluesuunnitelman voi tehdä myös työmaan pohjapiirrokseen käyttämällä värejä ja erivärisiä paperilappuja.

Aluesuunnitelman laadinta
  • Laadi aluesuunnitelma kohdekohtaiseksi.
  • Käytä apunasi yrityksesi oheisaineistoa sekä vanhoja suunnitelmiasi, mutta älä kopioi suoraan valmiista mallista.
  • Suunnitelma laaditaan rakennusvaiheittain ja täydennetään tarvittaessa.
  • Käytä värejä ja eri merkitsemistapoja.
  • Muista päivittää suunnitelmaa.
  • Muista, että suunnitelman sisältö ja selkeys on tärkeintä.
Lisätietoja:
Ratu C2-0299 Rakennustyömaan aluesuunnittelu. Työmaatekniikka.