Rakenteiden merkintä

Rakenteiden merkintä

Purettavat rakenteet merkitään sovitun värisellä maalilla, säilytettävät tai suojeltavat rakenteet tarvittaessa toisella sovitulla värillä. Merkitsemiseen voidaan käyttää esimerkiksi spraymaalipulloja, joiden suutin on suunniteltu merkintöjen tekemiseen (kapea keila). Merkinnän tekee kokenut mittamies.

Merkintä tehdään hyväksytyn purkusuunnitelman perusteella. Tarvittaessa, esimerkiksi sokkeloisissa tiloissa voidaan merkinnät tehdä yhteisellä katselmuksella. Merkinnät tulee tehdä niin, etteivät ne peity tahattomasti ja siten, että ne ovat yksiselitteisiä.

Rakenteista tiedetään yhdellä silmäyksellä onko ne määrätty purettaviksi vai säilytettäviksi. Lisäksi nähdään missä laajuudessa purkutyö on tehty.