Miten linjasaneerauksen läpimenoaikaa voi lyhentää?

Miten linjasaneerauksen läpimenoaikaa voi lyhentää?
Rakennustekniikan diplomi-insinööri Ville Vuorio tutki diplomityössään Tampereen teknillisessä yliopistossa linjasaneerauksessa hukkaa aiheuttavia tekijöitä. Vuorion diplomityö linkittyy Fira Palveluihin, joka toteutti uuden toimintamallin mukaisen linjasaneerausprojektin Helsingin Roihuvuoressa syksyn 2016 aikana. Tässä projektissa hyödynnettiin Vuorion tutkimuksessakin esiin nousevia havaintoja.

Lue lisää RALA:n artikkelista: http://www.rala.fi/ajankohtaista/tiedotteet/diplomityo-miten-nopeuttaa-linjasaneerauksen-lapimenoaikaa/