LEAN RAKENTAJILLE -koulutus 9.3.2017

LEAN RAKENTAJILLE -koulutus 9.3.2017
Lean on johtamisfilosofia, joka tähtää hukan poistamiseen, asiakkaalle tuotettavan arvon maksimointiin ja jatkuvaan parantamiseen. Tule oppimaan mistä Leanissa on kyse rakentamisessa ja miten sitä voidaan käytännössä hyödyntää asiakasarvon parantamiseen ja tuottavuuden kehittämiseen!

Siirtyminen kohti Leanin mukaista toimintaa mahdollistaa lukuisia hyötyjä kuten projekteista saadun asiakasarvon ja tuottavuuden paranemisen sekä läpimenoaikojen lyhenemisen. Kyseessä on jatkuva muutosprosessi, jossa kehitytään pienin askelin kohti parempaa saavuttaen yhä enemmän hyötyjä pitkäjänteisesti työskentelemällä.

Rakennusalalla korostuvien aikataulusuunnittelun ja aikaisen integraation menetelmien ja työkalujen lisäksi Lean tulee nähdä erityisesti ajattelutapana. Asiakasarvon ja prosessin virtauttamisen ymmärrys luo pohjan muutokselle, jota erilaiset Lean -työkalut auttavat viemään eteenpäin.

Kohti menestyksekästä rakentamista LEAN-ajattelun avulla

Koulutuksessa esitellään yleiskuva Leanista ja sen perusperiaatteista. Opetuksessa paneudutaan rakentamisessa sovellettaviin keskeisiin työkaluihin sekä ennen kaikkea Lean-ajattelun kokonaisvaltaisen ymmärrykseen. Havain- nollistamisessa hyödynnetään useita käytännön esimerkkejä ja vuorovaikutteisia menetelmiä.

Koulutuksessa käydään läpi muun muassa:
  • Leanin 14 periaatetta 
  • Virtaus- vs resurssitehokkuus 
  • Last Planner 
  • Tahtiaikatuotanto 
  • Integrointi ja Big Room -työskentely

​Koulutus on tarkoitettu Leanista ja sen tarjoamista mahdollisuuk-
sista kiinnostuneille rakentajien edustajille. Tilaisuus sopii erityi-
sesti henkilöille, jotka haluavat oppia ymmärtämään Leanin peri-
aatteita ja haastamaan niin omaa organisaatiotaan kuin muita kanssatoimijoita Leanin mukaiseen toimintaan. ​

Kouluttajina alan asiantuntijat

Koulutuspäivän toteuttavat yhteistyössä Mittaviiva Oy ja Vison Oy. Kouluttajina ja alustajina toimivat Visonilta Lauri Merikallio ja Aleksi Heinonen sekä Mittaviivalta Anssi Koskenvesa. Kouluttajillamme on vuosien kokemus Leanista rakennusalalla ja sen soveltamisesta käytäntöön.

Osallistumismaksu ja ilmoittautuminen

Koulutuspäivän hinta on 350 € (+ alv 24%) sisältäen tarjoilut (aamukahvit, lounas ja iltapäiväkahvit) sekä sähköi- sessä muodossa jaettavan materiaalin.

Paikka: Tekniskan Salit – Suuri kokoussali, Eerikinkatu 2, 6. krs. Helsinki
Kesto: Klo 9:00 – 15:30. Tarjolla aamukahvit ja suolainen kahvileipä klo 8:30 alkaen.
Ilmoittautumiset 3.3.2017 mennessä: http://www.vison.fi/lomake.html?id=18706