Paremman laadun puolesta -loppuraportti

Paremman laadun puolesta -loppuraportti
Rakennusala on kiinnittänyt erityistä huomiota rakentamisen laatuun viime vuosina. Hyvä laatu ei synny yksilötyöllä. Jotta kokonaisuus on toimiva, ketjuun tarvitaan useita pelaajia, jotka ottavat vastuuta lopputuloksesta. Laadukkaaseen rakentamiseen tarvitaan kaikkia rakentamisen osapuolia.

Paremman laadun puolesta -hankkeeseen osallistui 11 pilottihanketta. Nämä pilottihankkeet valitsivat jonkin uuden testattavan ja kehitettävän toimintamallin ja pilotoivat sitä omassa rakennushankkeessaan osana omaa kehitystoimintaansa.

Hankkeen tulokset esitettiin huhtikuussa 2018 Kohti Parempaa -seminaarissa. Kuuntelemassa oli yli 120 henkilöä. Tilaisuudessa kuultiin myös professori Lauri Koskelan puheenvuoro ”Leanilla laatua”. Iltapäivällä Uusien menetelmien käyttöönotto rakennusalalla -hankkeen osalta kuultiin esimerkkejä uusien toimintata- pojen käyttöönoton haasteista ja onnistumisista.