RatuFlow-aineisto

RatuFlow-aineisto
RatuFlow on opetusaineisto verkkoympäristöön. Aineisto sisältää aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet perustuen Ratu -tuotannonsuunnittelujärjestelmään. RatuFlow:n opetusaineisto käsittää aikatauluteoriaa sekä mallitehtäviä, joita voidaan hyödyntää aikataulusuunnittelun opetusmateriaalina.