Ratu-työsaavutukset

Ratu-työsaavutukset
Juliste A2Ratu-työsaavutukset -julkaisuissa on esitetty Ratu-tiedoston mukaiset karkeutetut työmenekki- ja työsaavutustiedot. Julkaisut on tarkoitettu rakennustyön päivittäiseen tehtävien keston arviointiin, työnohjaukseen ja aikataulusuunnitteluun.

Ratu-työsaavutustietoja on saatavissa kahtena erikokoisena julisteena sekä taskukokoisena oppaana.

Juliste 70 x 100