Työn imusta seuraa tutkitusti tuottavuutta

Työn imusta seuraa tutkitusti tuottavuutta
Kuvan lähde: Innostava esimies -oppaan kansiTyön imussa oleva työntekijä on tarmokas, omistautunut, uppoutunut, sinnikäs vastoinkäymisissä ja ylpeä työstään. Hän kokee työnsä merkitykselliseksi haasteelliseksi inspiroivaksi. Työn imua syntyy, kun työolosuhteet ovat suotuisat ja työssä voi käyttää omia vahvuuksiaan.

Työn imua ja tuottavuutta on tutkittu Työterveyslaitoksen hankkeessa Innostuksen spiraali. Tutkimusjohtaja Jari Hakanen kertoo Työ Terveys ja Turvallisuus -lehden artikkelissa (21.11.2014), että työn imun ja tuottavuuden välillä on vahva myönteinen yhteys. Hakasen mukaan tuottavuudesta seurasi tutkimuksen mukaan myös yhteys korkeampaan ansiotasoon. Kokemukset työpaikoilla osoittavat, että taloudellisesti vaikeinakin aikoina työyhteisöissä on löydettävissä työn mielekkyyttä ja hyvinvointia ylläpitäviä keinoja ja vahvuuksia. 

Innostuksen spiraali -hankkeen toisessa vaiheessa on haettu johtamiseen keinoja, joilla esimiehet ja johto voivat auttaa yhteisöään onnistumaan ja kokemaan työnsä mielekkäänä ja innostavana, niin että työntekijät haluavat ja pystyvät antamaan työpäivän aikana parhaansa. Voit ladata itsellesi INSPISTÄ esimiehelle! työkirjan, joka antaa vinkkejä oman esimiestoiminnan kehittämiseen. 

Työntekijöille suunnatuissa työn tuunaamisen hankkeissa työntekijät kokeilevat keinoja, joilla he itse voivat tehdä työstään entistä innostavamman ja sellaisen, että siinä pääsee käyttämään omia vahvuuksiaan. Tutustu INSPISTÄ! Työn tuunaajan inspiraatiokirjaan, joka on oppaasi ja työkalusi omalla tuunauspolullasi.

Lue lisää Innostuksen Spiraali – Innostavat ja menestyvät työyhteisöt tutkimus- ja kehittämishankkeesta. 

Tutkimusten mukaan seuraavat työn voimavarat vahvistavat työn imua   
  • työtehtävien haastavuus ja monipuolisuus
  •     vaikutusmahdollisuudet työhön
  •     työpaikalla koettu arvostus ja tuki
  •     kannustava johtaminen
  •     mahdollisuus oppia ja kehittyä työssä.

Työn imua vahvistavat lisäksi
  •     ”tarttuminen” ihmisten välillä
  •     yksilölliset voimavarat
  •     palautuminen työpäivän rasituksista
  •     kodin voimavarat.
Kuvan lähde: Innostava esimies -oppaan kansi.