Muottityön turvallisuus

Muottityön turvallisuus
Muottityön turvallisuus -julkaisun tavoitteena on auttaa huomaamaan muottityön työturvallisuuteen liittyvät riskitekijät ja näin estää tapaturmien synty. Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti työnjohdon, urakoitsijoiden, suunnittelijoiden ja muottityöntekijöiden käyttöön.