Purkutyöt - ohjeita teettäjälle ja tekijälle

Purkutyöt - ohjeita teettäjälle ja tekijälle
Oppaassa käsitellään ensin rakennusten ja infrarakenteiden purkutöitä yleisesti. Sen jälkeen tarkastellaan purkutöiden turvallisuutta, suunnittelua ja valvontaa; purkutöiden teettämistä, urakoitsijavalintaa ja urakkasopimuksia sekä purkujätteiden lajittelua, hyödyntämistä ja loppusijoittamista. Lisäksi annetaan konkreettinen purkutyön suunnittelumalli.

Opas on tarkoitettu purkutöiden teettäjille, suunnittelijoille ja urakoitsijoille. Lisäksi se soveltuu ohjeeksi alan koulutukseen. Ohje soveltuu erityisesti niille, joilla ei ole purkutöistä aikaisempaa kokemusta. Opas on laadittu Infra ry:n Purku- ja kierrätysjaoston toimesta ja ohjauksessa.