Rakennustöiden turvallisuusohjeet. Raturva 2

Rakennustöiden turvallisuusohjeet. Raturva 2
Raturva on rakentamisen työlajikohtainen turvallisuusohjeisto työnopastukseen ja koulutukseen. Raturva sisältää työnjohdolle ja työntekijöille suunnattua turvallisuusaineistoa. Keskeistä turvallisuuteen vaikuttavaa tietoa löytyy muun muassa perehdyttämisestä, aliurakoitsijoiden turvallisuussuunnittelusta, läheltä piti -tilanteiden ilmoittamisesta, henkilönsuojaimista, ergonomiaa parantavista apuvälineistä, ulkomaisten työntekijöiden huomioimisesta sekä työnjohdon ja työntekijöiden velvollisuuksista.

Tämä sama kirja ilmestyy myös Ratu-kortistossa numerolla Ratu KI-6018.
Attachments:
Download this file (Raturva2_sisluettelo.pdf)Raturva. Sisällysluettelo.[ ]573 kB