Vuosittain ilmestyvä käsikirja sisältää tyypillisiä pien-, rivi- sekä kerrostalojen ja teollisuusrakennusten rakenteiden kustannuksia. Käsikirjaa voidaan käyttää apuna hanke- ja ...

Käsikirja on tarkoitettu korjauskohteen hankesuunnitteluun, korjaustöiden kustannusten laskentaan sekä tarjousten laadintaan ja korjausrakentamisen aikaiseen kustannusten laskentaan. Sen avulla ...

Monilla suurilla pääurakoitsijayrityksillä on pitkälle kehitettyjä toimintamalleja, joilla pyritään varmistamaan, että työmaalla työskennellään turvallisesti. Osittain nämä ...

Ratu-työsaavutukset -julkaisuissa on esitetty Ratu-tiedoston mukaiset karkeutetut työmenekki- ja työsaavutustiedot. Julkaisut on tarkoitettu rakennustyön päivittäiseen tehtävien keston ...
Lataa lisää