Työmaan ulkopuolella tiedotetaan työmaasta työmaakylttien, ennakkomainoksien ja työmaataulun avulla. Työmaakylttien avulla varoitetaan rakennustyöstä sekä ohjataan kulkijoita kiertämään ...

Työmaan ulkopuolella tiedotetaan työmaasta työmaakylttien, ennakkomainoksien ja työmaataulun avulla. Työmaakylttien avulla varoitetaan rakennustyöstä sekä ohjataan kulkijoita kiertämään ...

Lukujärjestyksellä voidaan helposti hahmottaa viikon työt. Lukujärjestys voi toimia koko työmaan, työryhmän tai yksittäisen työntekijän aikatauluna. Tärkeää on viestiä selkeästi ...

Aikataulun laadintaa varten tulee määrittää, kuinka kauan kukin tehtävä kestää. Tämä on tärkeää erityisesti yleis- ja rakentamisvaihetasolla, kun todelliset töiden toteuttajat eivät ...

Työmaalle järjestetään riittävästi tilaa varastoida materiaalit ja työkoneet. Aliurakoitsijoille järjestetään omat tilat, johon he voivat varastoida tavaroitaan. Aliurakoitsijoita ...
Lataa lisää